Gilt
Gilt

White Earthenware, 2015-2016

IMPERIOUS
Collection

Colonization
Colonization

McCabee Clay, 2015-2016

IMPERIOUS
Collection

Umbra Deus
Umbra Deus

Mixed Media Assemblage, 2016

IMPERIOUS Collection

Impossible Feast
Impossible Feast

Life-size Mixed Media, 2016

IMPERIOUS
Collection

De Luxure (Detail)
De Luxure (Detail)

Mixed Media on Ceramic, 2012

De Luxure
De Luxure

Mixed Media on Ceramic,  2012

Decay
Decay

Mixed Media on Polymer Clay, 2012

Sumptuous
Sumptuous

Mixed Media on Ceramic, 2012

Deprivation
Deprivation

Mixed Media on Polymer Clay, 2012

Tiptoe
Tiptoe

Mixed Media on Reclaimed Table, 2014

Brainchild
Brainchild

Mixed Media on Ceramic, 2012

Gilt
Colonization
Umbra Deus
Impossible Feast
De Luxure (Detail)
De Luxure
Decay
Sumptuous
Deprivation
Tiptoe
Brainchild
Gilt

White Earthenware, 2015-2016

IMPERIOUS
Collection

Colonization

McCabee Clay, 2015-2016

IMPERIOUS
Collection

Umbra Deus

Mixed Media Assemblage, 2016

IMPERIOUS Collection

Impossible Feast

Life-size Mixed Media, 2016

IMPERIOUS
Collection

De Luxure (Detail)

Mixed Media on Ceramic, 2012

De Luxure

Mixed Media on Ceramic,  2012

Decay

Mixed Media on Polymer Clay, 2012

Sumptuous

Mixed Media on Ceramic, 2012

Deprivation

Mixed Media on Polymer Clay, 2012

Tiptoe

Mixed Media on Reclaimed Table, 2014

Brainchild

Mixed Media on Ceramic, 2012

show thumbnails